Home > Klachten > Welke klachten niet > Algemeen pensioenbeleid

Klachten over het algemeen pensioenbeleid

Uw klachten over het algemeen pensioenbeleid kunt u richten aan

  • De Minister van Pensioenen
  • De Commissie voor Verzoekschriften bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • De Senaat

Ministers bevoegd voor Pensioenen

Karine Lalieux, Minister voor Pensioenen

De beleidscel (en het secretariaat) is momenteel in de maak, nog geen contactgegevens dus ...

David Clarinval, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

De beleidscel (en het secretariaat) is momenteel in de maak, nog geen contactgegevens dus ...

De Commissie voor Verzoekschriften bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers

U kunt een verzoekschrift indienen bij de Commissie voor Verzoekschriften bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het verzoekschrift dient aan een aantal vormvereisten te voldoen.

Zo moet u dit verzoekschrift per brief richten aan de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Natieplein 2, 1008 Brussel.

U vermeldt uw naam en adres en u geeft een overzicht van de verschillende stappen die u reeds ondernomen heeft om het probleem dat u in het verzoekschrift aan haalt, op te lossen.

Vergeet ook uw brief niet te ondertekenen.

De Senaat

De Senaat stelt op zijn website een formulier ter beschikking waarmee u uw klacht, vragen,opmerkingen, enz. kunt richten aan de senatoren via e-mail. Terug