Home > Contactgegevens

Contactgegevens van de Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen

WTC III

Simon Bolivarlaan 30 bus 5

B- 1000 Brussel

Tel. 0032 (0)2 274 19 80 Fax 0032 (0)2 274 19 99

e-mailadres: klacht@ombudsmanpensioenen.be

Tijdens de werkdagen zijn wij bereikbaar van 9 tot 12 uur. Om de Ombudsdienst Pensioenen te contacteren raden wij u aan om dit zoveel mogelijk digitaal te doen: of door gebruik te maken van het klachtenformulier op onze website ofwel via het e-mailadres: klacht@ombudsmanpensioenen.be Via deze wegen zijn wij 24/24 u en 7/7 dagen bereikbaar. Uw verzoek wordt dan zo spoedig mogelijk behandeld.

Bezoekers ontvangen wij na voorafgaandelijke afspraak per telefoon of via e-mail.