Home > Nieuws > Nieuws

Nieuws

De Ombudsdienst Pensioenen gaat over tot de aanwerving van een Polyvalent medewerker (FR /NL).

Deze vacature verschijnt binnenkort in het Belgisch staatsblad en via Selor. Alle aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure en wat wij je aanbieden kan je daar nalezen.

Informatie over deze functie kan je vragen via het algemeen nummer 02/274.19.80.

Als front-office medewerker ben je het visitekaartje van de Ombudsdienst Pensioenen. Je staat open voor de burger en je zorgt ervoor dat hij zich welkom voelt (telefonisch of eventueel op afspraak), je helpt hem met de glimlach en verzekert hem ervan dat zijn verzoek ernstig genomen wordt.

Schriftelijke verzoeken oriënteer je naar de pensioenexpert of stuur je door naar de bevoegde externe dienst. Als secretariaatsmedewerker biedt je aan het College en je collega’s alle nodige steun zodat het team vlot kan werken.

Je beheert de agenda, bereidt meetings voor, je legt contacten met externe en interne diensten.

Als communicatiemedewerker bereidt je externe communicaties voor. Je zorgt voor de website en andere digitale media. Je werkt nauw samen met het College en je collega’s bij de realisatie van het jaarverslag. Als kennisbeheerder zorg je op termijn voor het opvolgen van de pensioenactualiteit en het kennismanagement.

Enkel vast benoemde ambtenaren van het federaal openbaar ambt kunnen zich kandidaat stellen. Je dient benoemd te zijn in niveau B (met weddenschaal die overeenstemt met de weddenschalen B1 of B2) of niveau C.


Aanbeveling van het Benelux parlement

In navolging op onze ontmoeting heeft de Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport van het Beneluxparlement een aanbeveling met betrekking tot grensoverschrijdende pensioenen uitgevaardigd.

Deze vindt u hier.


lg2122

Nieuwsbrief 4 Leergang Pensioenrecht 2021-2022

Bemiddeling van de Ombudsman in een terugvorderingsdossier. Het niet grondig onderzoeken van de burgerlijke staat met betrekking tot een eerdere echtscheiding betreft een administratieve fout.

Wil u meer hierover weten, lees dan de bespreking op pagina 11 van de nieuwsbrief


lg2122

Nieuwsbrief 3 Leergang Pensioenrecht 2021-2022

Werken naast pensioen. De Ombudsman stelt dat er geen rekening mag gehouden worden met achterstallig loon afkomstig van een tewerkstelling vóór de ingangsdatum van het pensioen.

Wil u meer hierover weten, lees dan de bespreking op pagina 22 van de nieuwsbrief


De Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport van het Beneluxparlement van 22 april 2022 heeft haar vergadering gewijd aan de grensoverschrijdende pensioenen.

benel21

De Belgische Ombudsmannen Pensioenen Tony Van der Steen en Jean-Marie Hannesse werden uitgenodigd en gaven aan de hand van concrete gevallen uitleg over de problemen die hen recentelijk werden voorgelegd.

De samenvatting van hun bespreking vindt u hier.

In navolging op deze ontmoeting heeft de Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport van het Beneluxparlement op 20 mei 2022 een voorstel van aanbeveling met betrekking tot grensoverschrijdende pensioenen opgesteld en besproken.


Het nieuwe jaarverslag werkingsjaar 2021 is er. Downloaden geheel of per hoofdstuk kan je hier.

jpg2021


lg2122

Nieuwsbrief 2 Leergang Pensioenrecht 2021-2022

De Ombudsman pleit ervoor dat zowel de fiscale als de sociale inhoudingen automatisch en sneller aangepast worden voor alle pensioenen na een overlijden van de echtgenoot. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het “only once principle” verwoord in de wet van 5 mei 2014. Volgens dit principe moet zo veel mogelijk hergebruik worden gemaakt van gegevens die reeds beschikbaar zijn in de authentieke bron.

Wil u meer hierover weten, lees dan de bespreking op pagina 22 van de nieuwsbrief


lg2122

Nieuwsbrief 1 Leergang Pensioenrecht 2021-2022

Wanneer een gepensioneerde onterecht een pensioenbedrag ontvangen heeft vraagt de pensioendienst soms aan de gepensioneerde een hoger bedrag terug te storten (bruto pensioenbedrag) dan hij ontvangen heeft (netto pensioenbedrag).

De op het pensioen ingehouden bedrijfsvoorheffing die de gepensioneerde niet ontvangen heeft moet hij vaak ook aan de pensioendienst terugbetalen. De Ombudsman Pensioenen wijst gepensioneerden erop dat de gepensioneerden in bepaalde gevallen kunnen vragen enkel het netto pensioenbedrag, dat ze effectief ontvangen hebben, te moeten terugbetalen.

Wil u weten wanneer enkel het netto bedrag moet terugbetaald worden, lees dan de toelichting


Alle nieuws
Top